Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Skapa övergång

Övergång till annan förening - Övergångsanmälan

Spelare som vill byta förening och fyller lägst 16 år ska genom den nya föreningen göra övergångsanmälan till SHF via inloggning i föreningens sida i Profixio.com (OBS, det är endast klubbens huvudadministratör i Profixio som kan göra detta)
För spelare som under kalenderåret fyller 15 år börjar detta handhavande att gälla från den 1 juli.

Den person som är klubbadministratör har tillgång till menyvalet "Övergångar". Där skapar man övergång genom att skriva in den önskade spelarens personnummer.

Övergångsanmälan ska, för att vara giltig, godkännas av spelaren (eller spelarens målsman om spelaren är under 18 år) samt firmatecknare (ansvarig e-postmottagre) i den tillhörande föreningen.

Övergångskategorier


Handboll + Beach500 krDetta är en traditionell övergång
Handboll500 krGörs normalt endast om beachtillhörigheten redan finns i annan förening, eller om spelaren ska fortsätta spela beachhandboll med moderföreningen.
Beach50 krDenna övergång gör att spelaren endast kan delta i beachhandbollstävlingar för den nya föreningen. Övergång för beachhandboll kan inte kombineras med Fri övergång.
Fri övergång0 krSe tävlingsbestämmelserna § 8:6. Observera att villkoren för fri övergång gäller per tävlingsår. En övergång maj-juni gäller alltså för det tävlingsår som avslutas. Fri övergång kan endast göras tillsammans med kategorierna Handboll+Beach eller Handboll.

Hela övergångsförfarandet hanteras elektroniskt, via Profixio och e-post. Om ansvarig e-postmottagare i den tillhörande föreningen inte kan nås för godkännande av övergång eller om den tillhörande föreningen vägrar godkänna anmälan kan kontakt tas med SHF.

Observera att en övergång avbryts med automatik om den inte är färdigbehandlad inom 30 dagar.

Övergångar för barn och yngre ungdom

För spelare som fyller högst 14 år under kalenderåret gäller de regler för övergångar som anges i Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU). För spelare som fyller 15 år under det kalenderår som tävlingsåret avslutas gäller övergångsreglerna i TBBU fram till den 30 juni.

Övergångsperioder

Kategori: Handboll+Beach

1 juli - 15 feb

Gul period: Förutsättning; att föreningarna är överens eller att kontraktet löpt ut. Tillhörande förening ska skriva på övergångshandlingen

16 feb - 30 april

Röd period: Här genomförs inga övergångar. (Spelare som kommer hem från utlandet blir registrerade 1maj, är kval- eller slutspel fortfarande aktuellt får spelaren ej deltaga)..

1 maj - 30 juni

Grön period: Kontraktslösa spelare fria att gå, tillhörande förening ska skriva på övergångshandlingen. Spelare som byter förening får inte delta i innevarande tävlingsårs SM-slutspel, kvalspel eller i USM:s finalspel.

Kategori: Handboll

1 juli - 15 feb

Gul period: Förutsättning; att föreningarna är överens eller att kontraktet löpt ut. Tillhörande förening ska skriva på övergångshandlingen

15 feb - 30 april

Röd period: Här genomförs inga övergångar. (Spelare som kommer hem från utlandet blir registrerade 1maj, är kval- eller slutspel fortfarande aktuellt får spelaren ej deltaga)..

1 maj - 30 juni

Grön period: Kontraktslösa spelare fria att gå, tillhörande förening ska skriva på övergångshandlingen. Spelare som byter förening får inte delta i innevarande tävlingsårs SM-slutspel, kvalspel eller i USM:s finalspel.

Kategori: Beach

1 juli - 30 juni

Gul period: Övergång för beachhandboll kan göras under hela året. Se tävlingsbestämmelserna § 8:16 för mer information.

Kategori: Fri Övergång

1 juli - 30 juni

Om villkoren i tävlingsbestämmelserna § 8:6 uppfylls så kan Fri övergång göras. Detta gäller under hela tävlingsåret. Fri övergång kan endast göras tillsammans med kategorierna Handboll+Beach och Handboll..

Spelaren är spelklar för sin mottagande förening, då föreningen erhållit speltillstånd från SHF, vilket kungöres på SHF:s webbplats i listan över övergångar. En spelares övergång publiceras i normala fall på webben när spelaren och ansvarig e-postmottagare i den tillhörande föreningen lämnat godkännande samt övergångsavgiften betalats in.

Spelaren får representera den nya föreningen, även om denna spelar i samma serie. Om spelaren tidigare under tävlingsåret deltagit i SM, DM och/eller Ungdoms-SM får den dock inte spela för den nya föreningen i dessa tävlingar (se tävlingsbestämmelserna kapitel 4).

I övrigt hänvisas till SHF:s representationsbestämmelser, kapitel 8.

Viktigt om spelarförsäkring

När man börjar spela handboll ska spelaren registreras hos SHF genom medlemsmodulen i IdrottOnline. Spelaren anges som Aktiv och är i och med detta licensierad via Laglicens. Observera att föreningen ska betala laglicensavgift för lag som omfattar spelare från 15 år och äldre.

Spelare som deltar i tävlingsmatch (Se § 1:2) och inte är registrerad kan registreras i efterhand, dock senast tredje dagen efter matchen.

Finner SHF vid kontroll av registret att ej registrerade spelare deltagit i tävlingsmatch (Se Tävlingsbestämmelserna § 1:2) utgår avgift enligt av SHF beslutad taxa.

Publicerad: 2022-10-13

Senast uppdaterad: 2023-06-22

Författare: Svenska Handbollförbundet

Intressant? Dela gärna!