Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Internationella övergångar

Internationella övergångar

Övergångar till Sverige >>>
Övergångar till utlandet >>>
Administrativa avgifter >>>
Studentövergångar >>>
Lån av/låna ut spelare >>>
Utbildningsersättning >>>
Spelare som ska provträna >>>

Frågor om internationella övergångar ställs till transfer@handboll.rf.se.

Övergång till Sverige

Övergång från en utländsk förening till en svensk förening får ske under hela övergångsperioden (1 maj till 15 februari). Ett Internationellt Transfercertifikat skall dock ha erhållits.

För mer information om internationella övergångar besök Internationella Handbollförbundets (IHF) webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergångsprocess

1. Den svenska föreningen som vill göra en internationell övergång börjar med att fylla i en ansökan om internationell övergång.

2. Den skickas sedan till SHF som tar kontakt med det utländska nationsförbundet som spelaren ska lämna.

3. När det utländska nationsförbundet återkommer med betalningsuppgifter för de administrativa avgifterna till SHF så skickas de vidare till den svenska föreningen. SHF kompletterar även om det är så att den utländska föreningen kräver någon ytterligare ersättning för spelaren (övergångssumma eller utbildningsbidrag).

4. När den svenska föreningen betalt avgifter (till SHF, EHF/IHF och det utländska nationsförbundet) så brukar SHF föreslå att den svenska föreningen skickar kvitto eller betalningsbevis till SHF (via e-post). Detta för att snabba på processen då SHF då kan bevisa för de utländska förbunden att den svenska föreningen gjort rätt för sig.

5. När SHF mottagit ett internationellt transfercertifikat (ITC) från EHF/IHF, så meddelar SHF att spelaren är klar för den svenska föreningen, som även får en kopia på EHF:s/IHF:s ITC.

Ansökningsblankett för internationell övergång finns här. Excel, 776 kB, öppnas i nytt fönster.


Övergång till utlandet

Övergång till en utländsk förening får ske hela tävlingsåret (även perioden 16 februari till 30 april), dock gäller mottagande lands tävlingsbestämmelser. Det utländska förbundet söker speltillstånd hos SHF.

Övergångsprocess

1. SHF blir underrättade av det utländska nationsförbundet dit spelaren skall gå.

2. SHF tar kontakt med den svenska föreningen för att kontrollera att uppgifterna stämmer att spelaren har gjort rätt för sig, samt om den svenska föreningen (om den har rätt till det) kräver någon ersättning (övergångssumma eller utbildningsbidrag).

3. När den svenska föreningen återkopplat tar SHF åter kontakt med det utländska nationsförbundet och meddelar de aktuella administrationsavgifter och om den svenska föreningen kräver en eventuell ersättning.

4. När SHF fått betalt (se separat text om utbildningsersättning nedan) och den svenska föreningen fått eventuell övergångsersättning, så utfärdar SHF ett internationellt transfercertifikat (ITC) och skickar det till det utländska nationsförbundet, samt till det europeiska handbollförbundet (EHF).

5. När EHF sedan utfärdat slutligt ITC så är spelaren klar för sin nya förening


Administrativa avgifter

I samband med att man gör en internationell övergång så ska det även betalas ut administrativa avgifter till de inblandade förbunden. Beroende på vilken status spelaren har (proffs eller amatör) så är avgifterna olika stora. Internationella handbollförbundet har fastslagit alla avgifter i valutan schweiziska franc men för övergångar mellan nationer inom det europeiska handbollförbundet gäller euro som valuta. Varje år fastställs en växelkurs för euron som sedan gäller under hela tävlingsåret.

Professionella övergångar

När det ansöks om övergångar som involverar professionella spelare så är de administrativa avgifterna enligt följande:

Till Sverige
• Administrationsavgift till SHF: 1000 kronor
• Administrationsavgift till IHF/EHF: 1500 CHF, vilket blir 1530 euro (till 2024-06-30)/1535 euro (från 2024-07-01)
• Administrationsavgift till utländskt nationsförbund: 1500 CHF, vilket blir 1530 euro (till 2024-06-30)/1535 euro (från 2024-07-01)

Från Sverige
• Administrationsavgift till SHF: 1500 CHF, vilket blir 1530 euro (till 2024-06-30)/1535 euro (från 2024-07-01)
• Administrationsavgift till EHF: 1500 CHF, vilket blir 1530 euro (till 2024-06-30)/1535 euro (från 2024-07-01)
• Administrationsavgift till utländskt nationsförbund: Är olika från nationsförbund till nationsförbund.


Amatörövergångar

När det ansöks om övergångar som involverar amatörspelare så är de administrativa avgifterna enligt följande:

Till Sverige
• Administrationsavgift till SHF: 500 kronor
• Administrationsavgift till EHF: 150 CHF, vilket blir 153 euro (till 2024-06-30)/154 euro (från 2024-07-01)
• Administrationsavgift till utländskt nationsförbund: 150 CHF, vilket blir 153 euro * (till 2024-06-30)/154 euro * (från 2024-07-01)

Från Sverige
• Administrationsavgift till SHF: 150 CHF, vilket blir 153 euro * (till 2024-06-30)/154 euro * (från 2024-07-01)
• Administrationsavgift till EHF: 150 CHF, vilket blir 153 euro (till 2024-06-30)/154 euro (från 2024-07-01)
• Administrationsavgift till utländskt nationsförbund: Är olika från nationsförbund till nationsförbund.

* Sverige ett land i en grupp med länder som tillsammans har en lägre administrationsavgift för amatörspelare, där de nordiska länderna tillsammans med bland annat Tyskland och Frankrike finns med. Mellan dessa länder är avgiften endast 100 euro.

Studentövergångar

För att genomföra en studentövergång så måste spelaren som lämnar sitt nationsförbund kunna visa upp ett certifikat eller intyg att personen ska studera i landet där personen vill spela handboll i. Detta intyg ska vara skrivet på engelska och skickas med när man skickar in ansökan om internationell övergång (samma blankett som för övriga internationella övergångar). Studentövergången kan inte göras för spelare som klassas som professionell. En studentövergång är helt gratis och föreningen som spelaren lämnar kan inte kräva utbildningsersättning för spelare.

Ansökningsblankett för internationell övergång finns här. Excel, 776 kB, öppnas i nytt fönster.

Lån av/låna ut spelare

För att man som förening ska kunna låna/låna ut en spelare så måste denna spelare vara kontrakterad och det är enbart under kontraktstiden som ett lån kan genomföras. När man som förening gör en lån-övergång så måste man, tillsammans med ansökningsblanketten, bifoga ett lånebevis som båda föreningarna har skrivit under. Vid dessa övergångar betalas det inte ut någon utbildningsersättning.

Ansökningsblankett för internationell övergång finns här. Excel, 776 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsersättning

Kortfattad beskrivning:

I enlighet med det regelverk som IHF/EHF har så har föreningar rätt att ta ut en utbildningsersättning när spelaren lämnar landet och går utomlands som professionell. Föreningar har rätt att kräva utbildningsersättning för varje säsong en spelare har tillhört den föreningen från 16 års ålder.

För övergångar mellan medlemsländer i det Europeiska Handbollförbundet (EHF) sköts alla betalningar i valutan euro. EHF fastställer varje säsong en växelkurs som gäller för hela tävlingsåret (1 juli till 30 juni).

För varje amatörsäsong kan en förening kräva 500, 1000 eller 1500 schweiziska franc beroende på vilken nivå den mottagande nationen har klassats enligt IHF:s rankinglista.

Det finns tre nivåer:

  • Toppnation (1500 CHF, säsongen 2024-2025 fastställd till 1535 euro)
  • Utvecklingsnation (1000 CHF, säsongen 2024-2025 fastställd till 1025 euro)
  • Framväxande nation (500 CHF, säsongen 2024-2025 fastställd till 515 euro)

För varje säsong som professionell kan en förening kräva utbildningsersättning upp till 3500 schweiziska franc, vilket säsongen 2024-2025 är fastställt till 3575 euro.

För varje säsong som en spelare är registrerad med minst en landskamp kan nationsförbundet kräva utbildningsersättning upp till 1500 schweiziska franc, vilket säsongen 2024-2025 är fastställt till 1535 euro.

Observera att alla föreningar som spelaren har tillhört från 16 års ålder har rätt att kräva utbildningsersättning när spelaren går utomlands som professionell.

Spelare som ska provträna

Utländsk spelare som ska provspela med svensk förening:

- och har kontrakt (eller att kontraktet integått ut för mer än 12 månader sen) måste få den utländska föreningens godkännande att delta i träning.

- och är kategoriserad som amatörsspelare kan fritt provträna med ny förneing.

Ingen spelare får spela match med ny förening innan dess att en internationell övergång/registrering är klar.

Ni behöver även kontrollera vad som gäller avseende försäkringar.

Publicerad: 2022-10-12

Senast uppdaterad: 2024-07-09

Författare: Svenska Handbollförbundet

Intressant? Dela gärna!