Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Handbollsmedicin

Svenska Handbollförbundets medicinska kommitté har sammanställt information relevant och värdefull för såväl spelare som ledare och föreningar.


Här hittar du råd, förklaringar och uppmaningar som är mycket viktiga att följa för att förhindra eller rehabilitera skador.

Förening

Information till föreningen om ramavtal för medicinsk personal och medicinsk arenasäkerhet.

läs mer

Ledare

Information till dig som är ledare, tränare och/eller föreningsrepresentant, exempelvis om hjärnskakningar, järnbrist och hjärtscreening.

läs mer

Spelare

Information till spelare och/eller förälder/anhörig till spelare, exempelvis om antidoping, vad du ska göra om du känner dig sjuk och tips på skadeförebyggande träning.

läs mer

Svenska Handbollförbundets medicinska kommitté utgör styrgrupp och tar tillvara på medicinsk kompetens inom Svenska Handbollförbundets organisationsled.

Medicinska kommittén svarar på medicinska frågeställningar inom förbundet, upprättar generella råd som visas på hemsidan samt upprättar medicinsk arenasäkerhetsplan gällande vid matcher inom handbollsligorna, vid landskamper samt SM- och USM-matcher. Kommittén organiserar medicinsk service kring landslagen, följer forskning och utveckling gällande idrottsmedicin. Vartannat år genomförs en handbollsmedicinsk nätverksträff med syfte att lyfta aktuella frågor inom handbollsmedicin där medicinska team från elithandbollen bjuds in.
Medicinska kommittén svarar ej på individuella skadeärenden; här hänvisas kontakt via Gjensidige licensförsäkring för handbollsspelare