Gå till innehåll

HANDBOLL SYD

HANDBOLL SYD

Projekt i HF Syd

Handbollförbundet Syd driver projekt och arbetar för att bredda och utveckla handbollen och alla aspekter kring sporten.

Klicka på rubrikerna till vänster för att läsa mer.

Här är mer info om Klusterprojekten Blekingeprojektet, High Five Handboll och Femstjärnig Handbollssamverkan:
De två senaste säsongerna har vi inom HF Syd genomfört tre klusterprojekt med lyckat resultat. Det övergripande syftet med projekten har varit att fördjupa samverkan mellan ett antal föreningar som ligger geografiskt nära samtidigt som vi försökt stärka handbollen i hela den aktuella regionen. Vi har totalt genomfört 20 träffar för de 16 deltagande föreningarna de här två åren. Samtliga föreningar har fått stå som värdar för minst en träff och vi har haft som mål att hela tiden ha behovsstyrda träffar med fokus och innehåll som varit inriktade mot olika målgrupper som föräldrar, aktivitetsledare, organisationsledare, domare och spelare. Vid varje träff har även en RF SISU konsulent medverkat vilket gjort att vi kunnat optimera stödet ytterligare till respektive förening. Vi känner själva att vi hittat en modell som stimulerar till föreningsutveckling och rekrytering. Det positiva, och det stora mervärdet, är att föreningarna lärt känna varandra ännu lite bättre än tidigare genom klusterprojekten och då är det också lättare att samverka kring olika lag och träningsgrupper. Föreningarna har också en tät kommunikation för att gemensamt försöka fylla grupper till olika tränarutbildningar.

Publicerad: 2022-12-09

Senast uppdaterad: 2024-06-04

Författare: Camilla Rohlén