Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Att spela match ska vara roligt

Idrottsrörelsen sätter under våren fokus på barnidrott och att det ska vara roligt att tävla. Med utgångspunkt i riktlinjerna för barn- och ungdomsidrott sprider nu Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna tillsammans med RF/SISU:s 19 distrikt och Specialidrottsförbund information om barn och tävling, reder ut missförstånd och visar möjligheter när det gäller barn- och ungas tävlande.

-Den här kampanjen är viktig för att uppmärksamma det vår idrott ytterst går ut på – att få tävla och mäta sig mot andra. Tävling är en central del av idrotten och det här hjälper oss i vårt fortsatta arbete med att skapa trygga, utvecklande och lustfyllda handbollsmiljöer för barn och unga, säger Robert Wedberg, generalsekreterare Svenska Handbollförbundet.

Och berättar vidare att:

-Svenska Handbollförbundets uppgift är bland annat att fortsätta att utveckla sporten och att hitta anpassningar för att fler ska kunna utvecklas genom tävling och träning, och i arbetet med att anpassa handboll för barn- och unga har vi kommit långt inom svensk handboll, även om vi har mer kvar att göra.

Robert berättar om några exempel på vad som gjorts, görs och är pågång inom svensk handboll:

Arbetet med anpassning av handboll för barn och unga har pågått under ganska lång tid där vi bland annat tittat på och anpassat till exempel våra tävlingsbestämmelser inom handboll, beachhandboll, rullstolshandboll och parahandboll för att bättre passa barn- och unga och skapa en mer lustfylld tävlingsmiljö. Både distrikt och föreningar arbetar efter våra bestämmelser och riktlinjer och det gör att vi får ett enat sätt att spela handboll på över hela landet.

Inom svensk handboll har vi infört minihandboll inom alla verksamhetsdelar, vi arbetar med konceptet Handbollsfestival för att skapa en härlig inramning för barns tävlande och utveckling och arbetar nu med implementering av spelformer för kortplan som gör att deltagarnas aktivitetsgrad ökar, fler spelare är aktiva i stället för att sitta på bänken och det blir fler utvecklande situationer på planen. Spelformen uppmuntrar till rörelse och många snabba avslut, och det är precis den utvecklingen vi ser inom handbollen på vuxennivå, att spelet blir snabbare över hela banan, och det kan barn också tidigt träna på.

Under året rullar vi också i gång konceptet #schysstmatch, som utvecklats av Handbollförbundet Syd, nationellt för att skapa mer lustfyllda, bättre och tryggare matchmiljöer för barn - och alla inblandade runt omkring. Allt med barnens bästa i åtanke.

Jennie Linnéll, projektledare för röreslekonceptet Hand the Ball berättar:

I utbildningen som instruktörerna går inom vårt pedagogiska rörelsekoncept Hand the Ball går vi igenom tankarna kring kreativt tävlande med målet att stimulera barn och ungas upplevelse av tävling utan att skapa press och exkluderande aktivitet. Inom konceptet har vi tagit fram en tävlingstärning som under våren kommer att lanseras brett till våra föreningar som ett möjligt hjälpmedel vid matchspel inom konceptet. Tärningen är mjuk och har utbytbara regelkort som kan sättas i och bytas ut under matchspel för att skapa mindre fokus på resultat och med målet att skapa ett roligt matchspel med hög inkluderingsgrad och stimulera kreativiteten hos deltagande barn och unga.

 

Vill du veta mer om hur Svenska Handbollförbundet arbetar för att utveckla handbollen för barn- och unga?
Tävling för barn och unga: Adam Engstöm, tävlingschef.
Utveckling av handboll för barn och unga: Per Ekberg, utvecklingschef.

Här kan du läsa Riksidrottsförbundets nyhet Länk till annan webbplats. och läsa mer på Riksidottsförbundets kampanjsida Länk till annan webbplats.. På kampangsidan hittar också föreningar mer information och lärgruppsmaterial som kan användas i det fortsatta arbetet.


Publicerad: 2024-04-12

Senast uppdaterad: 2024-04-12

Författare: Therese Bringefors

Intressant? Dela gärna!